Kilde: Bondebladet 14. 09.2006 © Tekst og bilder: Arne Aasen
Snart klappet og klart for slakting uten livdyrtransport. Styreleder i Mobilslakt as, Torill Malmstrøm gir oss et gløtt inn i bilens bakre enhet, som huser
både urein og rein avdeling.

Stor interesse for mobilslakteriet

Vestlandets nye rullende slakteri vakte stor interesse under Bønder i byd'n.

Med et 90-talls produsenter av mat som skal være kortreist samlet på Bryggen, mente eierne i selskapet Mobilslakt as at anledningen var den rette for å presentere den drøyt 15 meter lange doningen, som skal komme til gards og slakte dyra på tunet hos bonden. Og det var neppe noen dårlig strategi for å skaffe seg kunder. Bilen er nå på det nærmeste ferdig innredet, og flere representanter for Innovasjon Norge, Mattilsynet og Veterinærinstituttet benyttet også anledningen til å besiktige nyskapningen. En prøveslakting

av to lam i Skodje, der bilen er innredet, avslørte riktignok visse innkjøringsproblemer med hydraulikken, men feilen er identifisert og deler bestilt, og styreleder i Mobilslakt as, Torill Malmstrøm, tror ikke at dette skal bety mer enn ei ukes forsinkelse av de opprinnelige planer for når bilen kan være på vegene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Selskapet har til nå 90 aksjonærer.

Vestlandets nye rullende slakteri er drøye 15 meter langt.