til startsiden for Mobilslakt AS

Storfe Sau Geit Gris

 
 
Hjem Mobilslakt i media Om mobile slakterier Våre tjenester Kontakt

Om mobile slakterier

Gründerne og deres visjoner

Torill Malmstrøm

Styreleder
Daglig leder
veterinær

Tlf: 64 95 17 80
Mobil: 926 57 987

E-post: torill@mobilslakt.no- Webside: www.dyreetikk.no

Det er stadig større interesse for etisk kvalitet - hvordan dyrene har hatt det mens de var i live.

Dyrenes egenverdi må faktisk verdsettes i kroner. Dette er et evig dilemma, når det snakkes om effektivitet og lønnsomhet. Myke verdier kan ikke regnes om i lønnsomhet - heller ikke når det snakkes om dyr. Flere lykkelige dyr oppnår vi ved å ta dyrevelferd på alvor og respektere dyrene slik at de mestrer sitt miljø. Målet er praktisk dyrevelferd i matproduksjonen.

Dyrevelferd omfatter helsetilstand, fysiologiske forhold, atferd og produksjon, forhold som retter seg mot dyrenes trivsel, brukt som mål på hvordan dyret mestrer hverdagen i sitt miljø - produksjonsetikk. Brambellkommisjonens (1965) fem friheter setter krav i tillegg til minimumskravene i dyrevelferdsloven; frihet fra sult, tørst og feilernæring, frihet fra unormal kulde og varme, frihet fra frykt og stress, frihet fra skader og sykdom, frihet til å utøve normal atferd. Om de fem friheter er ivaretatt, da har vi et dyrehold der det er god dyrevelferd.

Dette handler om etisk matproduksjon og opprinnelsesmerking / opphavsdokumentasjon, noe forbrukerne stadig blir mer opptatt av, i tillegg til sporbarhetskrav til matvarekjedenes verdikjedeinformasjon.
Prosjektet vil beskrive og iverksette løsninger i praksis, som sikrer god dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse, og gir bærekraftig verdiskaping med kortreist mat i fokus.

Torill Malmstrøm
Styreleder, daglig leder og medeier


Jarl Iversen

Bakke Gardsmat
6982 Holmedal

Mobil: 957 69 166

Som bonde og bearbeider av kjøtt vet jeg at det å få til et mobilt slakteri der dyrene avlives der de oppholder seg, og blir spart for transport til slakteriet, vil gi meg råvarer av beste kvalitet som jeg kan bruke til det jeg ønsker. Jeg har selv kontrollen med varestrømmen fra fødsel til død.

Bonden kan igjen ta kontrollen med hele verdikjeden og utnytte alle ressursene på dyrene, ikke bare skrotten, som man ved dagens returslaktordning er prisgitt.

Kvalitet og modning av kjøtt kan beregnes. For best resultat er det blant annet viktig å ha et topp, ustresset dyr som råvare. Dyrevelferd påvirker på ulike måter den videre bearbeiding av kjøttet. Det viktigste tidspunktet er stress før slakting.

Jarl Iversen
Medeier

Helene E Geelmuyden

Geelmuyden Projects
1929 Auli

Tlf: 63 90 69 50
Faks: 63 91 86 95
Mobil: 916 23 357

E-post: helene@mobilslakt.no

Min visjon er at Mobilslakt AS skal være tilgjengelig over hele landet.

Mine drømmer er at vi skal bidra til små videreforedlingsanlegg spredt utover det ganske land og at forbruker skal ha et reelt valg, når de skal ut å handle. Mobilslakt AS skal drives effektivt på den måten at logistikk blir nøkkelen i effektiviteten, ikke dyrene. Dyrene skal ha det godt helt til "det blir mørkt".

Hvordan kan bedriften formes i relasjon til visjonen og behovene?
Det er viktig å lære å krype før man kan gå. Det gjør at Mobilslakt AS må starte i det små, for å se hvor skjæringspunktet mellom kundens behov, dyrevelferd og lønnsomhet ligger.

Omverdenen har et stort behov for våre produkter. Tiden er moden for vårt konsept. Både produsentene, som er ute etter flere ben å stå på - mulighet til å ha fulltidsjobb på gården, og forbruker som er i ferd med å bli mer kvalitetsbevisste og ønsker å kunne velge. Kunnskapen i distriktene kan bli borte.

Mobilslakt AS kan tilfredsstille dyrenes, produsentenes og forbrukerens behov

Helene E Geelmuyden
Medeier

Birte Larsen

Bergen Strutsefarm
5148 Fyllingsdalen

Tlf: 55 16 15 73
Mobil: 932 07 536

E-post: birte@mobilslakt.no

Jeg ønsker at det mobile slakteriet også skal få tillatelse til å slakte struts. For oss som driver med struts er transport det verste vi begir oss ut på. Strutsen blir veldig lett stresset under transport og dødsfall på dyrebil med struts er ikke ukjent.

Kjøretid fra Fyllingsdalen til Sandeid/Vest Ro er per i dag 4,5 timer hvis det klaffer med ferger. Slakting på ordinære slakterier kan kun skje når det ikke er annen slakt, og er dessuten nedprioritert. Slaktemengden ligger på 10-15 dyr per gang, noe som er lavt for ordinære slakterier. Strutseprodukter er i dag mangelvare.

Birte Larsen
Medeier og styremedlem


 

 
 
www.mobilslakt.no © Mobilslakt AS
Design: Spindelvev web-design