til startsiden for Mobilslakt AS

Storfe Sau Geit Gris

 
 
Hjem Mobilslakt i media Om mobile slakterier Våre tjenester Kontakt

Våre tjenester

Hvem kan benytte mobile slakterier?


Produsenter, nisjeprodusenter, økoprodusenter og forbrukere.

  • Bonden kan ta ut verdiskapingen fra egne dyr og ha kontroll med hele sin produksjon fra fødsel til død - fra bås til bord
  • Bonden kan kvalitetssikre hele verdikjeden - tilfredsstille krav om opphavsdokumentasjon og sporbarhet - verdikjedeinformasjon
  • Egenkontroll blir sterkt fokusert - totalkvalitet som tilfredsstiller kundens forventninger og myndigheters krav
  • Forbrukeren får større valgfrihet

Hvordan bli en del av mobile slakterier?

Dersom du er produsent

  • av sau, geit, gris og storfe
  • vil at dyrene dine skal avlives på gården
  • ønsker bearbeiding av egne varer
  • vil ha kontroll med egen råvare og ønsker optimal kvalitet

Dersom du er jeger eller hjorteoppdretter kan vi slaktebehandle dyrene.

Mobile slakterier - avliving av dyr på gården

Ta kontakt for mer informasjon om du ønsker å bestemme over maten du spiser eller produserer - ønsker større mangfold, økt trivsel og bedre livskvalitet, og bidra til levende bygder.

Vi slakter der dyrene er. Vi sparer dyrene for opplasting og transport til, og oppstalling på slakteriet. Vi leverer godkjent stemplet kjøtt. Bonden får mulighet til å kontrollere hele verdikjeden - fra dyrets fødsel gjennom slakteprosessen og bearbeidingen av egne spesialiteter. Ved å ha ustressede dyr ved avliving får du de besteråvarene. Ved å slakte dyrene der de er spares de for opplasting, transport og oppstalling på slakteriet.

 

 
 
www.mobilslakt.no © Mobilslakt AS
Design: Spindelvev web-design