til startsiden for Mobilslakt AS

Storfe Sau Geit Gris

 
 
Hjem Mobilslakt i media Om mobile slakterier Våre tjenester Kontakt

Våre tjenester

Slakterutiner


Foto: Jan Johnsen

Det er viktig for oss at vi skal bidra til trygg mat innenfor praktisk tilrettelagt næringsutvikling i distriktene, der mobile slakterier er et viktig redskap. Vi ser fram til konstruktive og funksjonelle løsninger som bidrar til utvikling og etterlevelse av regelverket. Vi baserer oss på en anerkjent bransjestandard i slakteprosessen.
Dyrene meldes til slakt i god tid og Mobilslakt AS tar kontakt med lokalt Mattilsyn for avklaring av dato, sted og evt. prøvetaking. Det legges opp til logistikk som er praktisk tilpasset også bøndenes behov og kapasitet.
Dyrene føres til bedøvelsesplassen av bonden. Døde dyr holdes ute av syne for levende dyr av dyrevernmessige og etiske grunner.
Slaktebilen må få tilgang til vann av drikkevannskvalitet. Slakteavfall og avløp behandles i henhold til gjeldende regelverk.

Kvalifikasjon og beskrivelse av bil for slakting

Det er naturlig flyt i prosessen slik at en ikke krysser ren og uren sone. Det er viktig for å hindre mulig kontaminering av slaktet.

Prosessbeskrivelse - rutiner ved slakting

Registrering av produsent fra øremerker/annen ID. Opplysningene følger råvarene videre i bearbeidingsprosessen for opphavsdokumentasjon og merkevareregistrering.


Tilrettelegging på gården:

 • Oppstalling av dyr i fjøset på gården
 • Levendedyrkontroll, inntil 24 timer før slakting i dyrets naturlige miljø. Evt. utført av gårdens privatpraktiserende veterinær på oppdrag fra Mattilsynet
 • Oppstillingsplass for slakteriet med kjøle-/trekkvogn, ca 16 meter
 • Tank eller slange for overføring av avfallsvann
 • Tilslutning til hovedstrømtavle, minst 32 amp. (3 faser x 230 volt/32 amp)
 • Bonden fører dyr fra fjøset til avlivingslemmen, under tak. Dyret fikseres og bedøves med boltpistol
 • Dyret bindes i bakben og heises opp til stikking og avblødning over avløpsrist
 • Blod samles opp
 • Kapasitet til avblødning 5 dyr per pulje
 • Etter avblødning heises dyret ned i flåbenk for forflåing
 • Avbinding av spiserør og tarm
 • Avkapping av hode og ben (ut gjennom avfallsluke)
 • Skrotter heises opp etter forbena/bakbena (avhengig av dyreart) samtidig som skinnet trekkes av. Skinnet går via sjakt til salting ute.

Inngang til ren sone skjer via sluse - egen dør. Personlig tøy henges i uren avdeling. Personen tar av overtrekksklær og sko. Personen vasker og desinfiserer hender.

 • Utslakting evt omkroking.
 • Uttak av mage-tarmtrakt - går via renne og ut av luke i veggen på et bord
 • Uttak av lever, milt, lunger og hjerte - henges på skrotten til veterinærkontroll er utført
 • Kløyving ved behov
 • Klassifisering av skrott
 • Veiing og påsetting av skrottlapper
 • Kjøttkontroll utføres av Mattilsynet, eller den de beordrer
 • Prøvetaking - merking med registrerte data
 • Godkjent kjøtt føres inn i kjølecontainer
 • Distribusjon via dør foran i kjølecontainer.

Arrestert slakt blir enten på gården eller transporteres på atskilt bane uten å komme i kontakt med godkjent slakt.

Slakteriet skal rengjøres og desinfiseres før det reiser fra gården. Det skal forhindres at slaktebilen kan bli beskyldt for å ha vært smittespreder mellom gårdene. Det etableres smittesluser i samarbeid med Mattilsynets krav.


Foto: Jan Johnsen

Kjøling skal skje langsomt dvs, ikke under 10-12 °C de første 10-12 timer, dette for å hindre kuldeforkortning. 7°C er det laveste kjølebilen kan oppnå, men kjølebilen vil være en mellomlagring i trinn en "ubrutt kjøletemperatur" kjede etter slakt. Den endelige nedkjøling/ferdig kjøling skjer hos mottaker/produsent for bearbeidingen.
Det er aktuelt å bruke kjølebiler evt. i samarbeid med andre slakterier.

 
 
www.mobilslakt.no © Mobilslakt AS
Design: Spindelvev web-design